BetterBoard

BetterBoard.mp4

2.832 visninger
Om BetterBoard - En online platform for bestyrelsesmedlemmer
BetterBoard er en dansk SaaS virksomhed, som har til formål at udvikle og sælge software til bestyrelser, foreninger og andre grupper. Bestyrelsessoftwaren skal strukturere og forbedre aktiviteter i forbindelse med planlægning, eksekvering og opfølgning af bestyrelsesarbejdet og andre ledermøder.
Bestyrelsesportalen er udviklet for at imødekomme de stigende krav til sikkerhed, struktur og effektivisering af bestyrelsens arbejde.